Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7680
Title: Назви учнів у староукраїнській мові
Authors: Зелінська, Оксана Юріївна
Keywords: українська мова XVI-XVІII ст.
лексика
семантика
семантична структура
адаптація
запозичення
питома лексема
тематична група
Issue Date: 2017
Publisher: ГДУ імя Ф. Скарыны
Citation: Зелінська О. Ю. Назви учнів у староукраїнській мові / О. Ю. Зелінська // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 69–73.
Series/Report no.: УДК 811.161.2(09);
Abstract: У статті на матеріалі пам'яток писемності різних жанрів проаналізовані назви учнів, які здобували освіту в навчальних закладах. З'ясовано, що для найменування учнів застосовувалися однокореневі лексеми слов'янського походження, утворені від дієслова "учити" за допомогою різних формантів - учень і ученик, і субстантивований дієприкметник "учащийся", і назви учнів, мотивовані назвами тодішніх класів. До сучасного періоду в літературній мові продовжує використовуватися назва "учень", інші лексеми знаходяться на периферії лексичної системи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7680
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelinska_Nazvy_uchniv.pdf568,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.