Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8446
Title: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ ВАЖКИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Authors: Тараненко, Ірина Вадимівна
Keywords: особистісно орієнтований підхід
важкі підлітки,
виховання
фізкультурна діяльність
морально-вольові якості
Issue Date: 25-Feb-2017
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Тараненко І. В. Особистісно орієнтований підхід до виховання важких підлітків у процесі занять фізичною культурою. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2017.
Abstract: У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблеми виховання важких підлітків у процесі занять фізичною культурою. На основі аналізу соціологічної, психологічної, педагогічної літератури розкрито стан вивчення проблеми. Уточнено сутність понять: «важкі підлітки», «особистісно орієнтований підхід», «вихованість морально-вольових якостей». З’ясовано особливості виховного потенціалу фізичної культури у формуванні особистісних морально-вольових якостей важких підлітків. Визначено критерії (особистісно-ціннісний, мотиваційно-вольовий, адаптивно-суб’єктний, комунікативно-поведінковий) показники та рівні (достатній, середній, низький) вихованості особистісних морально-вольових якостей важких підлітків. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов реалізації особистісно орієнтованого підходу до виховання морально-вольових якостей важких підлітків у позашкільній фізкультурній діяльності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8446
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тараненко.pdf421,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.