Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8491
Title: STRATEGIC PRIORITIES FOR ENSURING THE RETURN ON EQUITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES
Other Titles: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Authors: Чирва, Ольга Григорівна
Демченко, Тетяна Анатоліївна
Чвертко, Людмила Андріївна
Чирва, Ганна Миколаївна
Keywords: власний капітал
рентабельність
прибуток
моделювання
оптимізація
фінансовий менеджмент
критерій
ефективність
підприємство
результат
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський навчально'науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”
Citation: Chyrva, O. H. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises / O. H. Chyrva, T. A. Demchenko, L. A. Chvertko, H. M. Chyrva // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Випуск 2(23)/2017. – С. 258-265.
Series/Report no.: УДК;658.152
JEL;С61, D24, G31
Abstract: В статті розглянуто проблему реалізації фінансового інтересу власника бізнесу щодо прийнятного рівня прибутковості власних фінансових ресурсів. Доведено, що ключовим критерієм ефективності власних коштів є рентабельність, не нижча граничної дохідності облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Проведено багатофакторне економіко–математичне моделювання рентабельності власного капіталу з урахуванням макроекономічних факторів, що можуть бути регульовані державою, зокрема індексу цін виробників промислової продукції, капітальних інвестицій за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, рівня тіньової економіки та індексу ПФТС. Обґрунтовано стратегічні орієнтири щодо забезпечення сподіваної прибутковості власного капіталу підприємств України на основі оптимізаційних методів та сценарного підходу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8491
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyrva_Demchenko_Chvertko_Chyrva.pdf470,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.