Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8651
Title: Використання інноваційних методів для формування екологічної свідомості особистості
Authors: Душечкіна, Наталія Юріївна
Keywords: екологічна ситуація
педагогічні інновації
інтерактивні методи навчання
моделювання
метод проектів
Issue Date: 19-Apr-2018
Publisher: Умань: ВПЦ "Візаві"
Citation: Душечкіна Н. Ю. Використання інноваційних методів для формування екологічної свідомості особистості / Н. Ю. Душечкіна// Географія та екологія : наука і освіта : матер. VIІ всеук. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Умань, 19-20 квітня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 – С. 78-79.
Series/Report no.: УДК 91:502/504:54]:001.8]](06);
Abstract: У тезах розкрито використання інноваційних методів навчання для формування екологічної свідомості особистості. Здійснено аналіз нововведень та інновацій притаманних будь-якій професійній діяльності.Розкрито суть деяких інтерактивних методів навчання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8651
Appears in Collections:Природничо-географічний факультетItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.