Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8748
Title: Методична підготовка студентів-філологів до українознавчої роботи в школі в контексті неперервної освіти.
Authors: Циганок, Оксана Олександрівна
Keywords: Методична підготовка
вчитель-філолог
українознавча робота
Issue Date: 2018
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Циганок О. О. Методична підготовка студентів-філологів до українознавчої роботи в школі в контексті неперервної освіти. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2018 року / гол. ред. Муковіз О. П. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 82 с. С. 70 – 72.
Abstract: Проаналізовано значення методичної науки, встановлено місце та роль українознавства в системі навчальних дисциплін, що вивчаються у школі, принципів, методів, засобів та організаційних форм навчання. На основі багаторічної дослідницької практики, досвіду наукових та історіософських шкіл було визначено як найважливіші правила українознавчого дослідження наступні принципи: історизму, системності, об’єктивності, всебічності, наступності (спадкоємності), світоглядності, антропологізму, спростування хибних тверджень попередників та ін.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8748
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Циганок_тези.pdf151,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.