Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9943
Title: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ КАНАДИ
Authors: Свиридюк, Ольга Володимирівна
Keywords: полікультурна освіта
явні меншини
національні меншини
різноманітність
полікультурне виховання
Issue Date: 2017
Publisher: Умань
Citation: Свиридюк О.В. Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «теорія і методика виховання» / Свиридюк Ольга Володимирівна; Уман. держ. пед. унів. ім Пав. Тич. – У., 2017.-23с.
Series/Report no.: УДК;37.03(043.3)
Abstract: У дисертації здійснено аналіз теоретичних засад полікультурного виховання в сучасній шкільній освіті Канади та запропоновано рекомендації щодо вирішення актуальної проблеми у середніх навчальних закладах України. Проаналізовано стан дослідження проблеми полікультурного виховання в педагогічній теорії і виховній практиці. З’ясовано, що полікультурність і полікультурне виховання були предметом досліджень як зарубіжних так і вітчизняних науковців: серед яких виділяємо праці, які розкривають питання полікультурності, ідентичності, рівності прав та необхідності ведення політики полікультурності на федеральному та провінційних рівнях; праці науковців, які обґрунтовують теоретичні підходи до формування полікультурного виховання в шкільній освіті Канади; праці науковців, які розробляють методологічні засади полікультурного виховання в сучасній шкільній освіті Канади. Здійснено аналіз наукової літератури з питань полікультурного виховання, уточнено сутність понять «культура», «полікультурність» та «полікультурне виховання в шкільній освіті». Виявлено та охарактеризовано основні етапи розвитку полікультурного виховання в шкільній освіті Канади. З’ясовано чинники його актуалізації в ХХІ столітті. Розкрито змістово-методичне забезпечення полікультурного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Канади. З’ясовано, що в загальноосвітніх навчальних закладах Канади проблема полікультурного виховання пронизує зміст навчальних програм усіх шкільних дисциплін. Обґрунтовано ефективність використання педагогами у процесі полікультурного виховання інтерактивних методів виховання та навчання, які сприяють активній й ефективній взаємодії в класі з представниками різних культур, проведено моніторинг основних тенденцій та сучасного стану полікультурного виховання учнів у середніх навчальних закладах України. Проаналізовано особливості підготовки вчителів до полікультурного виховання учнів у школах Канади. Аналіз програм шкільних предметів показав, що полікультурне виховання включається у зміст окремих предметів. Однак, не в усіх програмах прослідковується полікультурна спрямованість. Проведено моніторинг стану полікультурного виховання в шкільній освіті України, який засвідчив сформовані патріотичні почуття, знання власної ідентичності, проте помітно, що знання інших країн, народів не є на належному рівні. Розроблено рекомендації для застосування канадського досвіду полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вітчизняних шкіл.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9943
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореф Свиридюк .pdf637,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.