Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11623
Title: Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти
Authors: Калиновська, Ірина Сергіївна
Keywords: компоненти та критерії
професійна готовність
професійна підготовка
майбутній психолог
робота в інклюзивних закладах освіти
Issue Date: 2019
Publisher: Візаві
Citation: Калиновська І. Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти». Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. Вип. 2. С. 50–58.
Series/Report no.: УДК;378.018.8:159.9-051
Abstract: У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу схарактеризовано компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти. Зазначено, що готовність майбутнього психолога до роботи у інклюзивних закладах освіти є відповідником його професійної компетентності та визначається рівнем його знань, умінь, навичок та досвіду, що дозволяє приймати оптимально-конструктивні рішення у психолого-педагогічних ситуаціях роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Виокремлено компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексійний) та рівні (творчий, активний, репродуктивний, пасивний) готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11623
ISSN: 2706-6258
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.