Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3279
Title: Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії
Authors: Шульга, Наталія Володимирівна
Keywords: полікультурна освіта
полікультурність
поліетнічність
вища освіта
університет
навчальний план
студенти з етнічних меншин
Велика Британія
еоретичні засади проблеми розвитку полікультурної освіти
Розвиток полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії
Issue Date: 2015
Publisher: Умань – 2015
Citation: Шульга Н.В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /Наталія Володимирівна Шульга, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2015. – 22 с.
Series/Report no.: УДК 378(41)(043.3)
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню принципів полікультурної організації навчального процесу в університетах Великої Британії. Здійснено теоретичне узагальнення й обґрунтовано новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, яке полягає у виявленні та розкритті організаційно-педагогічних засад розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії, з’ясуванні шляхів використання позитивного досвіду британських університетів у реалізації полікультурної освіти на теренах вищої школи України. Розкрито історичні передумови та визначено періоди розвитку полікультурної освіти у Великій Британії відповідно до її нормативно-законодавчого підґрунтя; на основі аналізу навчальних програм полікультурної освіти окремих університетів Великої Британії схарактеризовано організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у цих навчальних закладах. Виділено особливості полікультурних навчальних планів ВНЗ Великої Британії як сприятливого середовища для професійної підготовки студентів та окреслено можливості використання позитивного британського науково-практичного досвіду впровадження полікультурної освіти студентів у системі вищої освіти України. Уточнено трактування сутнісних характеристик поняття «полікультурна освіта». Удосконалено та розширено наукові уявлення про мету, теоретичні підходи та принципи полікультурної освіти у вищій школі Великої Британії.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3279
Appears in Collections:Факультет іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.