Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3502
Title: Розвиток української навчальної термінологічно лексики у процесі розбудови національної системи освіти кінця ХІХ – поч. 1930 р.р.
Authors: Авраменко, Валентина Іванівна
Keywords: розвиток
культура
наука
мова
освіта
мовлення
лексика
термін
термінотворення
лексикон
Issue Date: 14-Sep-2014
Citation: Розвиток української навчальної термінологічно лексики у процесі розбудови національної системи освіти кінця ХІХ – поч. 1930 р.р. ХХ ст.: монографія / Авраменко Валентина Іванівна – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 162 с.
Series/Report no.: УДК;811. 161. 2'37+37 (477)
ББК;81. 411. 1 – 34+74. 03
Abstract: У монографії науково проаналізовано ґенезу навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови національної системи освіти кінця ХІХ – поч. 1930 р.р. ХХ ст., розкрито провідні етапи та виявлено основні тенденції розвитку навчальної термінологічної лексики в освітньому процесі зазначеного періоду. Висвітлено особливості становлення української термінолексики предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів. У роботі визначено роль і значення єдиної уніфікованої термінології у прогресивному поступі національної освіти, зроблено висновки про можливість використання набутого досвіду в практиці вітчизняної школи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3502
Appears in Collections:Факультет філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.