Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3666
Title: МАТЕМАТИКА Практикум Частина ІІ
Authors: Коберник, Галина Іванівна
Keywords: Математика
Десяткова система числення
Спільні кратні і дільники
Десяткові дроби
Арифметичні операції
Рівняння і нерівності
Система геометричних понять
Тотожність
Відсотки
Натуральне число
Issue Date: 2014
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Коберник Г.І. Математика. Практикум. Ч ІІ. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 170 с.
Series/Report no.: УДК;372.47(07)
ББК;74.262.5я73
Abstract: Навчальний посібник написаний згідно навчальної програми курсу “Математика”, для педагогічних вузів спеціальності “Початкова освіта”. Посібник містить навчальну програму з цього курсу, структуру залікового кредиту у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання, орієнтовані плани практичних занять, зміст контрольних робіт із зразками розв’язання, тести до кожного із навчальних модулів, завдання для самостійного опрацювання, ІНДЗ та критерії оцінювання знань студентів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3666
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematy`ka prakty`kum chasty`na 2.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.