Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4939
Title: Пізнавальна активність як дидактичний засіб розумового виховання
Authors: Цимбал-Слатвінська, Світлана Володимирівна
Keywords: всебічний гармонійний розвиток особистості
розумовий розвиток
розумове виховання
пізнавальна активність
пізнавальний інтерес
самостійність
дидактичний засіб
психодіагностика
пошукова діяльність
Issue Date: 23-May-2016
Series/Report no.: УДК 37(09)
Abstract: Стаття спрямована на узагальнення дидактичних засобів стимулювання пізнавальної активності та самостійності, розглянутих на сторінках часопису «Советская педагогика». Для цього використаний, насамперед, історико-ретроспективний метод досліджень. Автором встановлено, що в радянській педагогіці проблема розумового виховання розглядалася, насамперед, у контексті розвитку ідеї про всебічний гармонійний розвиток особистості, що передбачало використання цілого комплексу дидактичних засобів. Результати проведеного дослідження можуть стати основою для подальших наукових розвідок з історії педагогіки, а також для розширення та оновлення змісту навчального курсу «Історія педагогіки».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4939
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
piznaval'na aktyvnist' yak dydaktychnyy zasib rozumovoho vykhovannya.pdf274,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.