Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7566
Title: СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ
Authors: Юрченко, Оксана Володимирівна
Keywords: соціальна компетентність, соціальна компетентність молодшого школяра, соціальна рефлексія, диференійність, компоненти.
Issue Date: 22-Nov-2017
Series/Report no.: УДК 37.035-053.5;
Abstract: У статті узагальнено різні трактування зарубіжних та вітчизняних дослідників, у яких представлено сутність поняття «соціальна компетентність молодшого школяра» та її структуру. На основі проведено аналізу встановлено, що досліджувана компетентність учнів молодшого шкільного віку трактується як інтегративна характеристика особистості школяра, що є системоутворювальною у його структурі й репрезентована ключовими елементами компетентності – знаннями, уміннями, навичками, ціннісним ставленням та здатністю до соціокультурної взаємодії в умовах інтеграції людини з суспільством. Узагальнено її структуру у вигляді: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7566
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurchenko.pdf440,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.