Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11678
Title: Corrective opportunities of the use of art therapy methods in a teacher-defectologist‘s work
Authors: Демченко, Ірина Іванівна
Білан, Валентина Андріївна
Keywords: учитель-дефектолог
корекційно-педагогічна діяльність
корекція
арт-терапія
види арт-терапії
діти з порушеннями психофізичного розвитку
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ «ТВОРИ»
Citation: Demchenko I., Bilan V. Corrective opportunites of the use art therapy methods in a teacher-defectologist’s work. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 91. С. 130-134.
Series/Report no.: УДК;37.036: 378
Abstract: У статті визначено корекційні можливості використання методів арт-терапії в роботі вчителя-дефектолога, обґрунтовано зміст, форми та методи арт-терапевтичної роботи з дітьми, які мають порушення в психофізичному розвитку; доведено, що одним із напрямів в корекційній роботі дефектолога належить арт-терапії, що ґрунтується на розумінні людини як творчої особистості, котра з певних причин обмежена фізичними і психічними порушеннями. Виявлено базові чинники дії методів арт-терапії в гармонізації розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами та процесу їхньої інтеграції у суспільство, які визначаються наступними принципами: системності занять; гуманістичної спрямованості арт-терапевтичного процесу, який визначає необхідність гармонічного сполучення цілей суспільства і особистості, орієнтації арт-терапевтичного процесу на особистісні можливості дитини, її інтереси і потреби; єдності діагностики і корекції, які відображають цілісність процесу надання арт-терапевтичної допомоги у процесі розвитку дитини. Звертається увага на тому, що арт-терапевтична робота будується на основі принципу врахування структури дефекту і потенційних можливостей дитини «зони найближчого розвитку», тобто врахування здібностей дитини, яка має будь-яку структуру дефекту, а у процесі співробітництва з дорослими дитина може освоювати і засвоювати нові засоби дій. Визначено, що на відміну від більшості корекційних методик, арт-терапія використовує «мову» візуальної та пластичної експресії, що особливо актуально в роботі з дітьми, що мають порушення у розвитку і для них невербальна експресія є більш природною, тому мета арт-терапії полягає в корекційній та терапевтичній дії мистецтва на дитину і виявляється в перебудові психотравмуючої ситуації за допомогою музики, живопису, казок, ляльок, драми, виведенні почуттів та переживань через художньо-творчу діяльність.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11678
ISBN: 978-617-7742-49-4
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми освіти_Демченко.pdf211,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.