Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13308
Title: «Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої освіти» як навчальна дисципліна в системі професійно-орієнтованої і практичної підготовки майбутнього вчителя зі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Authors: Підгорний, Олександр Васильович
Мартинюк, Михайло Тадейович
Декарчук, Марина Вадимівна
Хитрук, Валентин Іванович
Keywords: Природничі науки
Природнича освіта
014.15 Середня освіта (Природничі науки))
підготовка майбутнього вчителя
Issue Date: 18-May-2019
Publisher: ПП «Ексклюзив-Систем»
Citation: Мартинюк М.Т., Декарчук М.В., Хитрук В.І., Підгорний О.В. «Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої освіти» як навчальна дисципліна в системі професійно-орієнтованої і практичної підготовки майбутнього вчителя зі спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали XV (XXV) міжнародної науково-практичної конференції, м.Кропивницький, 17-18 травня 2019 року. / Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – 47-52 с.
Series/Report no.: УДК;371.01
ББК;74.26
Abstract: Нинішній етап реформування загальної середньої освіти характерний створенням і впровадженням в освітню практику нових методичних систем підготовки майбутнього фахівця педагогічної освіти. Зокрема, однією із таких новацій є відкриття спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Це є відображенням компетентнісно-інтегративного підходу до формування сучасного змісту загальної середньої природничої освіти та, відповідно, необхідністю підготовки вчителя, здатного і готового до реалізації оновленого змісту в реальній освітній практиці. Саме тому, є нагальною є потреба науково-методичного забезпечення підготовки сучасного вчителя із нової спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13308
ISBN: 978-617-7079-79-7
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кіровоград.pdf347,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.