Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13311
Title: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ
Authors: Підгорний, Олександр Васильович
Мартинюк, Михайло Тадейович
Декарчук, Марина Вадимівна
Хитрук, Валентин Іванович
Ткаченко, Ігор Анатолійович
Миколайко, Володимир Валерійович
Keywords: Природнича освіта
Природничі науки
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
підготовка майбутнього вчителя
Інтеграція
Issue Date: 2020
Publisher: Бровари: АНФ ГРУП
Citation: Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої освіти: навч.-метод. посіб. / М. Т. Мартинюк, С. О. Декарчук, В. В. Миколайко [та ін.]. за ред. М. Т. Мартинюка; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Бровари: АНФ ГРУП, 2020. – 165 с.
Series/Report no.: УДК;373.5.016:5(075.8)
Abstract: Навчально-методичний посібник (програма, тематичне планування, курс лекцій і хрестоматійні матеріали) відповідає змісту навчального курсу «Теоретичні і практичні основи загальної середньої природничої освіти». Специфічним завданням даного посібника є формування у студентської молоді системних уявлень про цілі і завдання природничої освітньої галузі в контексті інтегративного та предметного підходів до її реалізації, ознайомлення студентів перших курсів з теоретичними основами змісту і структури шкільної природничої освіти, шляхами та особливостями її реалізації на основі особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходів. Робота з посібником сприяє поглибленню фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи у сучасних закладах загальної середньої освіти, розвитку і соціалізації особистості майбутніх учителів природничих спеціальностей. Рекомендується для студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, – майбутніх учителів природничих наук, фізики, біології і хімії, а також методистів і учителів закладів загальної середньої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів відповідних напрямків підготовки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13311
ISBN: 978-617-7252-20-6
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТПОЗСПО навчальний посібник фініш (1).pdf8,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.