Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14523
Title: ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Authors: Пачева, Наталія Олександрівна
Подзігун, Світлана Миколаївна
Keywords: менеджмент
управління
ефективність діяльності
менеджмент персоналу
управління персоналом
нематеріальна мотивація
стимули
мотивація
розвиток персоналу
стимулювання персоналу
організація
Issue Date: Nov-2021
Publisher: ТОВ «Центр учбової літератури»
Citation: Пачева Н. О., Подзігун С. М. Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер. Економічні науки. 2021. Т. 5, № 11 (55). С. 42–46.
Series/Report no.: УДК;005.32:331.101.3]:334.7
Abstract: В статті розкрито сутність поняття «мотивація» та її вплив на ефективну діяльність організації в сучасному менеджменті. Встановлено, що за останні роки багато праць присвячено аналізу наявних систем мотивації персоналу та запропоновано заходи з їх поліпшення. Проте за наявності великої кількість наукових досліджень, що розкривають проблему мотивації персоналу, питанню аналізу мотиваційного менеджменту приділено ще не достатньо уваги. Головну увагу зосереджено дослідженню впливу мотиваційного менеджменту на ефективну роботу організації. Запропоновано заходи для удосконалення системи мотивації, що дозволять організації втримати конкурентні позиції в умовах невизначеності. З’ясовано, що у сучасному менеджменті персонал є одним із найскладніших видів ресурсів, який вимагає забезпечення керівництвом відповідних умов праці, підтримки постійного розвитку та удосконалення своїх умінь та навичок.
Description: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/11/7671
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14523
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.