Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14949
Title: Вплив пластичності з'єднувального матеріалу на напружено-деформований стан в кінці міжфазної тріщини у кутовій точці ламаної межі розділу
Authors: Дудик, Михайло Володимирович
Решітник, Юлія Володимирівна
Keywords: напружено-деформований стан
міжфазна тріщина
кутова точка ламаної межі розділу середовищ
пластична зона
модель Дагдейла
метод Вінера – Гопфа
Issue Date: Apr-2022
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika (International Economic Institute s.r.o. Praha, České republika)
Citation: Дудик М.В., Решітник Ю.В. Вплив пластичності з'єднувального матеріалу на напружено-деформований стан в кінці міжфазної тріщини у кутовій точці ламаної межі розділу. Věda a perspektivy. Praha, České republika. 2022. № 4(11). С. 217–231.
Abstract: В умовах плоскої деформації розглянуто задачу про напружено-деформований стан в околі вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі розділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів. Враховано утворення у з'єднувальному матеріалі вузької маломасштабної пластичної зони, яка моделюється лінією розриву дотичного переміщення (модель Дагдейла). Розв’язок задачі отримано за допомогою методу Вінера – Гопфа з використанням апарату інтегрального перетворення Мелліна, принципу аналітичного продовження, теореми Ліувілля та деяких інших положень теорії функцій комплексної змінної. Отримано рівняння для розрахунку довжини пластичної зони, вирази для напружень в околі кутової точки і характеристичне рівняння для обчислення показника степені сингулярності напружень. Досліджено залежність довжини зони і показника степені сингулярності від кута розхилу межі розділу середовищ, пружних параметрів з’єднаних матеріалів і навантаження.
Description: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-4(11)-217-231
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14949
ISSN: 2695-1584 (Print)
2695-1592 (Online)
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
Дудик, Решітник Věda a perspektivy 2022.pdf448,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.