Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15073
Title: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Жмурко, Олександр Іванович
Keywords: формувальне оцінювання
освітній процес
нова українська школа
здобувачі освіти
майбутні учителі інформатики
ментальні мапи
аркуші зворотного зв’язку
таксономія Блума
Issue Date: Jan-2022
Publisher: Перспективи та інновації науки
Citation: Медведєва М.О., Жмурко О.І. Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження формувального оцінювання. Перспективи та інновації науки. 2022. № 1(6). С. 260–272.
Abstract: Основним завданням організації сучасного освітнього процесу є створення оптимальних умов для оволодіння здобувачами освіти ключовими та предметними компетентностями. Виконати поставлене завдання під силу лише творчому та відповідальному вчителю, який постійно самовдосконалюється, працює над собою та не лякається змін і викликів. Особливо це стосується вчителя інформатики у зв’язку із стрімкою зміною інформаційних технологій. Відповідно до Концепції НУШ, майбутній випускник повинен володіти вміннями навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі тощо. Для цього потрібно компетентні фахівці, зокрема які володіють навичками формувального оцінювання, що докорінно змінює як самі цілі оцінювання, так і підходи до оцінювання результатів навчання. У статті розкриті різні підходи до формулювання визначення поняття «формувальне оцінювання», описано відмінності між діагностичним, формувальним, підсумковим та прогностичним оцінюваннями. Наведено приклади найпоширеніших технік формувального оцінювання: аналітичні запитання, рефлексивні техніки, однохвилинні есе, світлофор, уточнюючі питання, формувальні тести, міні-тести під час заняття, використання інтерактивних онлайн-сервісів, віртуальних інтерактивних дошок тощо. Запропоновано техніки формувального оцінювання (ментальні мапи та аркуші зворотного зв’язку), які доцільно використовувати на заняттях з інформатики. Описані найпоширеніші онлайн-ресурси, які використовують для створення ментальних мап: Mindomo, Mindmeister, Coggle. Наведені приклади запитань, які доцільно використовувати при складанні завдань для аркушу зворотного зв’язку на заняттях з інформатики за рівнями таксономії Б. Блума. Експериментально підтверджено, що практика формувального оцінювання, зокрема з використанням таких технік, як аркуші зворотного зв’язку та ментальні мапи у закладі вищої освіти при роботі з майбутніми вчителями дає можливість ефективно оцінити здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу та продемонструвати їм досвід реалізації формувального оцінювання, що є безперечно важливим для їх подальшої роботи у закладах загальної середньої освіти.
Description: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/944/943
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15073
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
в репозитарій 1.pdf488,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.