Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15074
Title: РОЗРОБКА ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Authors: Медведєва, Марія Олександрівна
Ковальов, Леонід Євгенійович
Цюпко, Максим Володимирович
Keywords: вебдодаток
фізика
LMS Moodle
здобувачі освіти
освітній процес
Issue Date: Sep-2022
Publisher: Наукові інновації та передові технології
Citation: Медведєва М.О., Ковальов Л.Є., Цюпко М.В. Розробка вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу ядерної фізики у закладах вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 9(11). С.136–148.
Abstract: На сьогодні в усьому світі в системі освіти відбулися стрімкі зміни. Розвиток сучасних технологій вимагає змін у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін. Однією з таких дисциплін, що має великий потенціал та можливості для впровадження новітніх засобів навчання та передових методик є фізика. Одним із засобів в цих методиках є демонстрація фізичних явищ в більш широкому ракурсі та всебічне їх дослідження. Це надає широкі можливості для закріплення міжпредметних зв’язків, для узагальнення і систематизації теоретичних знань тощо. Зокрема: можливість використання наочних прикладів на заняттях у формі практикуму при поясненні нового матеріалу, або ж після завершення вивченої теми; виконання робіт дистанційно, в позаурочний час, на факультативних заняттях або при самостійному опрацюванні матеріалу. Але сервісів, додатків або ж програмних засобів, які дозволяють демонструвати фізичні явища насправді не так багато і їх важко пов’язати з LMS (системами дистанційного навчання), так я вони не мають ніяких засобів для цього, а також велика вартість цих додатків. Розв’язати дану проблеми дозволить створення вебдодатку для проведення лабораторного практикуму з курсу фізики, з підтримкою стандарту LTI та подальшою його інтеграцією LMS Moodle, що допоможе візуалізувати освітній процес з фізики. В статті описано реалізацію вебдодатку для проведення студентських лабораторних робіт (по визначенню коефіцієнтів ослаблення потоку гамма-випромінювання в свинці, залізі і алюмінію, а також для визначення енергії гамма-випромінювання) ґрунтуючись на перевагах та недоліках уже готових рішень й перевірка доцільності його використання. Зазначено, що представлений вебдодаток містить невелику кількість функціоналу, має зручний інтерфейс та максимально простий у користуванні. А також, створений вебдодаток для проведення студентських лабораторних робіт дозволяє: демонструвати фізичні явища без використання дороговартісного обладнання; виконувати лабораторні роботи дистанційно; інтеграцію з LMS Moodle для спрощення контролю за виконанням завдань та оцінювання студентів; візуалізувати освітній процес з фізики тощо.
Description: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/2409/2412
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15074
ISSN: 2786-5274
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
в репозитарій 2.pdf354,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.