Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15906
Title: Методичні особливості та специфіка проведення вебквестів з інформатики
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Keywords: вебквест
квест
освітній вебквест
ігрові технології
інформатика
методика навчання інформатики
ігрова діяльність
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika
Citation: Ткачук Г.В., Діденко Р.І. Методичні особливості та специфіка проведення вебквестів з інформатики. Veda a perspektivy. 2023. №10(29). С.104-115
Abstract: Технологія вебквестів набуває широкого поширення в освітній галузі під час викладання навчальних предметів, проте з появою нових сервісів та технологій потребує продовження вивчення. Незважаючи на велику кількість досліджень в галузі впровадження технології вебквестів в освітній процес, питання їх ефективного застосування залишається відкритим. Вважаємо, що потрібно продовжити дослідження та вивчити питання щодо використання технології вебквестів на уроках інформатики, аналізу організаційно-методичних засад їх впровадження, умов проведення. В даній роботі нами уточнено поняття «вебквест», проаналізовано думки різних науковців щодо трактування даного поняття та особливостей реалізації вебквесту в освітньому процесі. Виявлено, що вебквестом може бути специфічна форма організації пошукової діяльності учнів, модель навчання, вебресурс в мережі Інтернет, діяльність, спрямована на розв’язок певної проблеми тощо. Нами виявлено, що використання технології вебквестів під час вивчення інформатики має ряд переваг: можливість використання сервісів мережі Інтернет за рахунок дружнього інтерфейсу, що не потребує технічних знань; виконання вебквесту як в індивідуальному, так і в груповому порядку (групова робота під час виконання вебквесту більш ефективна); за рахунок використання сучасних технологій та засобів розвивається інформаційна компетентність учнів, збільшується мотивація до навчання, зростає зацікавленість навчальним предметом; інтелектуальні завдання вебквесту сприяють розвитку критичного мислення, уміння порівнювати, аналізувати, класифікувати, мислити абстрактно; при пошуку інформації для розв’язку вебквесту формуються пошукові навички. Технологія вебквесту дає змогу реалізувати наочність, мультимедійність та інтерактивність навчання. Наочність та мультимедійність забезпечується за рахунок використання різних видів інформації: мультимедійної, презентаційної, графічної, відео, анімації тощо. Інтерактивність об’єднує всі види подання навчального матеріалу, забезпечуючи зворотній зв'язок, дає змогу впливати на різні об’єкти (кнопки, гіпертекст, функційні елементи тощо).
Description: http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/6843
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15906
ISSN: 2695-1584 (Print)
2695-1592 (Online)
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
Стаття_Діденко+Ткачук.pdf535,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.