Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6786
Title: Електрика і магнетизм
Authors: Декарчук, Марина Вадимівна
Ільніцька, Катерина Сергіївна
Keywords: конденсатор, електростатичне поле, діелектрична проникність середовища, вектор поляризації, електрорушійна сила, метод компенсації, закони електролізу, напівпровідниковий діод, магнітне поле, коефіцієнт самоіндукції, петля гістерезису, електронний осцилограф
Issue Date: 2016
Series/Report no.: УДК;537 (075.8)
ББК;22.33я73
Abstract: Посібник є складовою інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення вивчення курсу загальної фізики у вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять 20 робіт лабораторного практикуму, інструкцію з техніки безпеки, основні методи вимірювання фізичних величин, класифікацію похибок вимірювання. Видання розраховано на студентів педагогічних ВНЗ, які вивчають фізику. Посібник також може бути використаний учителями фізики загальноосвітніх шкіл.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6786
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elektryka_i_magnetysm_dekarchuk_il'nits'ka.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.