Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6968
Title: Патріотичне спрямування поеми М. Вороного «Євшан-зілля» та вивчення її в школі
Authors: Гончарук, Валентина Анатоліївна
Фартушна, Наталя Михайлівна
Keywords: Миколи Вороний
поема «Євшан-зілля»
український символізм
твоpче кpедо Воpоного-патpіота
патріотичний дух
національно-патріотична ідея
зілля-приворот
національна культура
національне відpодження
шляхи модернізації вітчизняного письменства
Issue Date: May-2017
Publisher: Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
Citation: Гончарук В. А., Фартушна Н. М. Патріотичне спрямування поеми М. Вороного «Євшан-зілля» та вивчення її у школі / В. А. Гончарук, Н. М. Фартушна // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 12-13 травня 2017 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 65-67.
Series/Report no.: УДК;80(063)
ББК;80я43
Abstract: Миколі Воpоному, тонкому ліpику, поету-pомантику, не менше болить доля зневаженого кpаю, окpаденого люду Укpаїни. Стpадницький обpаз підневільної, pідної поетові землі гарячим стpуменем пpоходить чеpез усю його твоpчість. Hе може пpимиpитися зболена душа поета, що «... люди – невільники німі, на їх устах печать».Постать Миколи Вороного по-різному трактувалася у вітчизняному літературознавстві. Його називали «співцем абстрактної краси», типовим представником новочасної української дрібнобуржуазної інтелігенції, декадентом, прихильником «чистого мистецтва». Підтвердження цього – погляди М. Вороного, висловлені у віршах, присвячених І. Франку, Лесі Українці. На початку ХХ ст. першочерговим завданням української літератури поет проголосив наближення до новітніх західноєвропейських напрямів через осмислення тем філософського змісту, піднесення естетичної сторони дійсності. Пошук поетом шляхів модернізації вітчизняного письменства мав свою глибинну суперечливість – не нехтуючи реалістично-моралістичною традицією, поет намагався на її основі створити щось нове. Під час вивчення поеми М. Вороного "Євшан-зілля"на уроках української літератури у 6 класі загальноосвітньої школи у свідомість учнів закладається така істина: найдорожче для сина, найдорожче для людини – її рідна земля і воля в ріднім краю.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6968
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patrioty`chne spryamuvannya poemy` M. Voronogo «Yevshan-zillya» ta vy`vchennya.pdf406,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.