Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2975
Title: Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших дошкільників в контексті гендерної соціалізації
Authors: Карнаух, Леся Петрівна
Keywords: гендерна соціалізація
толерантність
взаємини
дошкільники
Issue Date: 2012
Citation: Карнаух Л.П. Етнічні особливості формування толерантних взаємин старших дошкільників в контексті гендерної соціалізації /Л.П. Карнаух // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко П.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий, О.О. 2012. – Випуск 44. – С.110-115.
Series/Report no.: УДК;.37.013.42+372
Abstract: Стаття присвячена дослідженню теоретико-концептуальних аспектів етнічних особливостей формування толерантних взаємин дошкільників в контексті гендерної соціалізації. Проаналізовано зміст та сутність понять: «гендерна соціалізація», «толерантні взаємини», які відображені в психолого-педагогічних дослідженнях. Розкрито положення про те, що гендерна соціалізація є основним соціальним процесом, через який здійснюється інтеграція між особистістю та суспільством засобами толерантних міжстатевих взаємин.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2975
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
et_os_of_t_v_s_d_k_s.pdf244,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.