Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13685
Title: Когезійна модель зони передруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів
Authors: Камінський, Анатолій Олексійович
Дудик, Михайло Володимирович
Решітник, Юлія Володимирівна
Keywords: міжфазна тріщина
зона передруйнування
когезійна модель
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Citation: Камінський А. О., Дудик М. В., Решітник Ю. В. Когезійна модель зони передруйнування біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу матеріалів. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2019. Т.62, № 4. С. 112-123.
Series/Report no.: УДК;517.983.54
Abstract: В рамках когезійної моделі побудовано розв’язок задачі про розрахунок параметрів зони передруйнування у з’єднувальному матеріалі в кінці міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів. Зона моделюється лінією розриву переміщення, на якій напруження задовольняють критерій руйнування Мізеса – Хілла. За допомогою інтегрального перетворення Мелліна задача зведена до векторного рівняння Вінера – Гопфа, аналітичний розв'язок якого знайдено за допомогою методу послідовних наближень. Отримані рівняння для визначення довжини зони передруйнування i фазового кута напруження в зоні та вираз для розкриття тріщини в її вершині. Виконано числове дослідження параметрів зони передруйнування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13685
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.ММФМП, №4.pdf511,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.