Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15907
Title: Впровадження STEM-підходу у підготовці майбутніх учителів інформатики
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Стеценко, Володимир Петрович
Keywords: STEM
метод проєктів
інформатика
гнучні навички
soft skills
Issue Date: Nov-2023
Publisher: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany
Citation: Ткачук Г.В., Стеценко В.П. Впровадження STEM-підходу у підготовці майбутніх учителів інформатики. Modern engineering and innovative technologies. 2023. № 29 (03). С.141-146
Series/Report no.: УДК;378.011.3-051:6
Abstract: В роботі досліджується проблема реалізації STEM-підходу у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Особливістю STEM-підходу є проведення студентами досліджень та вироблення вмінь та навичок застосування наукових дослідницьких методів у реальних проектах. У роботі виділено напрямки реалізації STEM-підходу у процесі підготовки майбутнього учителя інформатики: впровадження методу проектів, міжпредметних зв'язків, групової роботи та здійснення практичної діяльності. Проаналізовано приклад реалізації цих напрямів під час вивчення майбутніми учителями інформатики дисципліни «Основи комп’ютерної мікроелектроніки». Виявлено, що реалізація методу проєктів мала не тільки дослідницький та творчий характер, але й міжпредметний, адже задіяні знання з фізики, математики, інформатики, української мови тощо. Групова робота сприяла формуванню гнучких навичок «soft skills», а прикладна спрямованість дала змогу розробити готовий продукт, який можна використовувати в реальних умовах людського життя. Загалом виявлено, що впровадження STEM-підходу при вивченні інформатичних дисциплін показує позитивну динаміку формування в майбутніх спеціалістів ключових компетентностей, які передбачають пошук інформації, генерацію нових ідей та оригінальних рішень, взаємодію один з одним та роботі в групі.
Description: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit29-03-054
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15907
ISSN: 2567-5273
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File SizeFormat 
Стаття_Ткачук+СтеценкоВ.П.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.